Sản phẩm

Trang chủ > Sản phẩm

Khuôn

Chng ti c thể cung cấp khun hậu lạnh khun chạy nng. Chng ti cũng c thể thiết kế v cung cấp cc loại khun khc nhau cho my p phun My thổi khun theo yu cầu của khch hng.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Chúng tôi có thể cung cấp khuôn Á hậu lạnh & khuôn chạy nóng.

Chúng tôi cũng có thể thiết kế và cung cấp các loại khuôn khác nhau cho máy ép phun & Máy thổi khuôn theo yêu cầu của khách hàng. 


EN

SP

PO

VI